Učenci 7. razreda so pri urah angleškega jezika v tednu mobilnosti spoznavali besedišče na temo promet in okolje z uporabo sodobne tehnologije. Najprej so razmišljali o onesnaževanju okolja in svoja mnenja napisali na zid programa Padlet, nato pa smo si ogledali tudi promocijski filmček na YouTube ter se pogovarjali o zdravem načinu življenja, prometni varnosti, prometnih znakih, varovanju okolja in recikliranju. S pomočjo programa Google Maps so učenci poiskali pot od doma do šole ter v programu Slikar označili in opisali nevarne odseke na njihovi poti. Izdelali so tudi plakat oz. vabilo za teden mobilnosti (ali na temo okolja), za kar so uporabili program Canva. Besedišče so utrjevali z reševanjem nalog povezanih z zgoraj omenjeno tematiko preko e-učbenika, na koncu pa bodo še pripravili didaktične igre ponovitvenega sklopa o prometu, varnosti na cesti, okolju in zdravemu načinu življenja s programom Kahoot. Učenci so izdelke obesili v šolsko spletno učilnico razreda (Moodle), tako da so drug drugemu lahko podali tudi medvrstniško/kritično vrednotenje in kot so se sami izrazili pri podajanju povratne informacije so bili pri delu ustvarjalni, so uživali in s pomočjo internetnih slovarjev (Pons, Google translate) tudi naučili novih angleških besed.

Še več fotografij in opis v angleškem jeziku bo naslednji teden dosegljiv tu.

Mojca Hojski

(Skupno 193 obiskov, današnjih obiskov 1)