Na OŠ Blanca smo letos spet uvedli bralni projekt, v katerem lahko učenci nižjih razredov ob določen času berejo s knjižničarko v knjižnici, kajti zadnjih nekaj let opažamo, da notranja bralna motivacija močno pada, zato bomo skušali z zunanjo motivacijo in spodbujanjem spet dvigniti interes za knjigo in željo po branju. Želeli bi, da učenci izboljšajo tehniko branja in več otrok osvoji bralno značko.

Zaradi trenutnih razmer učenci razredne stopnje, ki jim je namenjen šolski bralni projekt »Beri z menoj«, ne morejo brati z učenci predmetne stopnje, kar so učenci nižjih razredov zelo radi počeli.

Vabljeni v šolsko knjižnico ob sredah, v času podaljšanega bivanja, na individualno druženje ob branju. Izbor knjige za branje, ki traja približno deset minut, je prepuščen vsakemu posamezniku. Knjigo lahko skupaj beremo tudi v nadaljevanjih. Ob tem ima vsak bralec oz. bralka možnost razmišljati o prebranem, lahko dobi dodatno razlago ob morebitnem nerazumevanju prebranega. Napredek vsakega bom sprotno spremljala.

Želimo si, da bi evalvacija ob koncu leta prinesla rezultate, ki si jih vsi učitelji in verjetno tudi starši močno želimo.

Knjižničarka Majda

(Skupno 72 obiskov, današnjih obiskov 1)